Å ha full kontroll på mapper, lenker og filer som er delt med deg og som du har delt med andre kan være svært nyttig. Plutselig overser man en mappe du ba om tilgang til for lenge siden, eller så glemte du at du delte en fil med en tidligere samarbeidspartner.

Som vanlig bruker

Det kan være lurt med en total oversikt hva du deler. Er du usikker på hva som er delt med deg eller hva du deler utad? For en fullstendig samling av alle filer og mapper som er delt med deg, kan du gå inn på på Dropbox.com, og klikke Delinger. Her kan du velge mellom mapper, filer og linker. Her kan du endre på delingsinnstillingene eller trekke tilbake delingen hvis det er nødvendig.

Som team-admin

Etter noen måneder med deling av dropbox filer kan det være nyttig å vite hva som har blitt delt med hvem og hvem som fortsatt har tilgang til disse delte filene. Som team-admin kan du på Dropbox.com se hvordan filene blir delt internt og eksternt av ditt team. Dette inkluderer delte mapper, delte linker, Paper-dokumenter, samt mange andre hendelser.
For å se oversikten, gå til Dropbox.com og inn på Administrasjonsverktøy – eller klikk her. Videre trykker du på Aktivitet” i menyen til venstre. I filtreringen kan du under Aktivitet velge Deling. Her får du den komplette oversikten over hva dine teammedlemmer har delt.
Hvis du har behov for å se en spesifikk bruker sine delte linker, trenger du bare å klikke på Medlemmer i menyen til venstre og velge hvilken bruker du vil undersøke.