Dersom du har store filer på din Dropbox har du kanskje hatt dett problemet før – din PC har ikke nok plass til å holde på filene. Du har kanskje prøvd å slette noen av og til, men det blir alltid fullt igjen. Dropbox har nå lansert SmartSync – løsningen på denne utfordringen.

Hvordan fungerer det?

Som vår kunde vil du allerede ha fått SmartSync aktivert. Nå kan du velge hvilke filer du vil ha tilgjengelig og lastet ned på PCen din, og hvilke filer som kun skal lagres på skyen. Uansett hva du velger kan du enkelt få tilgang til alle filene. De ligger nemlig på din maskin, men er ikke lastet ned. Med en gang du trenger en fil kan du trykke på den, og så vil den lastes ned i rekordfart. På denne måten sparer du mye plass, men kan jobbe like effektivt.

Med smart synkronisering kan du:

  • Velge om individuelle filer eller mapper kun skal være tilgjengelig på nett eller lokalt på datamaskinen
  • Velge en standard synkroniseringsinnstilling for nye filer og mapper som er delt med deg

Med smart synkronisering vil innhold på datamaskinen være tilgjengelig som kun på nett, lokalt eller i mapper med blandede tilstander.

Under ser du en oversikt over hva de ulike ikonene betyr:

Når du begynner å bruke smart synkronisering gjør dette ingen endringer i filene som allerede ligger i din Dropbox-mappe. Nytt innhold legges automatisk kun på nett, med mindre du eller din administrator velger noe annet.

Obs! Hvis du ønsker å bruke smart synkronisering, må du installere Dropbox-skrivebordsprogrammet på datamaskinen.