Har du noen gang ønsket deg tilbake i tid slik at du kunne hente frem en gammel versjon av en fil, eller finne frem en fil som du har slettet? Aldri bekymre deg igjen! Dropbox tar vare på filen hver eneste gang den lagres i 120 dager, slik at du kan se på tidligere endringer og eventuelt gjenopprette filen.

Gjenopprette en slettet fil

Du kan gjenopprette slettede filer via Dropbox.com:

  1. Klikk på Filer i venstre meny
  2. Klikk på Slettede filer i den oppdaterte menyen. Du kan også klikke på Vis slettede filer i høyre meny for å se slettede filer sammen med dine vanlige filer.
  3. Finn filen du ønsker å gjenopprette og klikk på navnet
  4. Klikk på Gjenopprett

Hent frem tidligere versjoner av filer

Du kan hente frem tidligere filer versjoner av en fil ved å finne frem til filen når du er innlogget på Dropbox.com:

  1. Høyreklikk deretter på filen og velg Versjonshistorikk
  2. Finn den filversjonen du ønsker å gå tilbake til
  3. Velg Gjenopprett

Du kan også gjøre dette rett fra Windows Utforsker / Apple Finder hvis du bruker Dropbox-applikasjonen på din maskin. Dette gjøres ved å høyreklikke på filen og velge Versjonshistorikk eller View previous versions.

Permanent sletting av filer

Hvis du ønsker å slette en fil helt permanent, uten å kunne gjenopprette den senere, se denne artikkelen på Dropbox-skolen.